Stanna är ett ord som vi oftast inte tänker närmare på. Det är så självklart vad stanna betyder.

I trafiken finns det dock tillfällen då den vanliga definitionen, ”upphöra att förflytta sig”, inte räcker till. Du får till exempel inte stanna närmare än 10 meter före ett övergångsställe. Innebär det att du bryter mot lagen om du stannar precis innan ett övergångsställe för att släppa över någon? – Nej, i trafiken gäller nämligen en speciell definition av ordet stanna:

Stannande med fordon avser ett stillastående som

  • inte sker för att undvika fara
  • inte föranleds av trafikförhållandena, eller
  • inte är en parkering. (Transportstyrelsen)

Om ditt fordon är stillastående för att släppa över en fotgängare, har du inte stannat enligt reglerna. Detta eftersom trafikförhållandena kräver att fordonet är stillastående.

Definitionen innebär att stillastående på exakt samma plats kan bedömas olika – ibland har du stannat, ibland inte. Studera bilden för ett exempel:

Bilarna är stillastående. I situation 1 har du bromsat in för att inte köra på älgen. Detta gör att det inte räknas som stannande, eftersom det skedde för att undvika fara.

I situation 2 har du ingen speciell anledning att vara stillastående, vilket gör att det räknas som stannande.

Läs mer om stannande – även regler kring parkering.

Av: Martin Hagberg
http://korkortonline.se

För fem år sedan startade jag Körkortonline.se, där du kan läsa körkortsteori och öva på teorifrågor. Nu kommer jag i en serie artiklar att uppmärksamma och förklara saker som Körkortonline.se under åren har fått många frågor om.