Get your own Spotlife | Exklusivt Bloggnätverk account in seconds


(Must be at least 4 characters, letters and numbers only.)
We send your registration email to this address. (Double-check your email address before continuing.)

INNAN DU SKAPAR DIG EN BLOGG HOS SPOTLIFE-NÄTVERKET BER VI DIG NOGGRANT LÄSA IGENOM VÅRA ANVÄNDARVILLKOR.

Allmänt

Företaget Spotlife Europe AB, som levererar tjänsterna, har rätt att ändra, lägga till eller ta bort

delar av dessa villkor. Det är ditt ansvar att fortlöpande informera dig om eventuella förändringar av

villkoren.

Vid frågor eller synpunkter på dessa regler och villkor ber vi dig vänligen att kontakta oss via någon av

våra kontaktvägar.

Information som tillgängliggörs genom tjänsterna

Du ansvarar själv för materialet som du tillgängliggör genom utnyttjande av tjänsterna. Spotlife bär

inget ansvar för detta material. Spotlife gör inte heller någon förhandskontroll av detta material.

Spotlife förbehåller sig rätten och är skyldigt enligt lag (1998:12) om elektroniska anslagstavlor att i

efterhand granska och vidta åtgärder mot sådant material som tillgängliggörs genom utnyttjande av

tjänsterna och som innebär:

Brottsliga handlingar,

Mobbning, kränkning, eller hot mot personer eller grupper av personer,

Våldsskildringar och pornografiskt material,

Erbjudanden om sexuella tjänster,

Spridning av skadlig programkod,

Immaterialrättsligt skyddat material som du inte själv har skapat eller som du inte har

upphovsmannens tillstånd att publicera, eller

Information som annorledes kan anses stötande, olämplig, eller obscen.

Användarens aktivitet

Om inget material publiceras genom utnyttjande av tjänsterna under 30 dagar skickas ett meddelande

ut till registrerad e-postadress som uppmanar dig att publicera material inom 7 dagar, vid äventyr att

hemsidan som tillhör ditt användarkonto raderas.

Användaruppgifter

Det är bara du som får använda ditt användarkonto på spotlife.se och myspotlife.se. Du ansvarar alltid

för ditt konto, oavsett om någon annan använt det med eller utan din tillåtelse. Det är förbjudet att

utnyttja eller sprida andra medlemmars uppgifter. Om någon annan har utnyttjat dina kontouppgifter

ska du omedelbart kontakta portalansvarig.

Du är ansvarig för att till Spotlife ange korrekta användaruppgifter om dig själv när du registrerar dig

som medlem. Det är inte tillåtet att ange falsk information om sig själv eller annan.

Information som behandlas enligt personuppgiftslagen (1998:204)

Företaget Spotlife Europe AB värnar om din personliga integritet. Vi följer självklart de lagar och regler

som finns för att skydda din integritet. Endast ett fåtal personer som har särskild behörighet och som

arbetar direkt med kundtjänst på Spotlife har tillgång till dina personuppgifter.

För att du ska kunna använda våra tjänster måste vi behandla vissa personuppgifter. Behandlingen

av personuppgifterna sker i enlighet med personuppgiftslagen. Genom att du gör en ansökan på

spotlife.se samtycker du till att vi får behandla dina personuppgifter i enlighet med de ändamål som

anges nedan. Om du inte samtycker till behandling av dina personuppgifter får du inte använda

spotlife.se och vi ber dig därför att inte registrera dig.

Dina personuppgifter kommer att behandlas och lagras för följande ändamål:

Inloggning och anslutning till respektive konto,

Marknadsundersökningar för utveckling av tjänsterna,

Utskick av eventuell information om nyheter och erbjudanden kopplade till tjänsterna.

För att fullgöra vårt åtagande för tjänsterna kommer vi att skicka ett mycket begränsat antal

meddelanden till dig via e-post.

Vi kommer inte att skicka ut information med kommersiellt budskap till medlem via e-post så länge

denne inte aktivt har tackat ja till sådant erbjudande.

Om du önskar veta vilka uppgifter Spotlife behandlar om dig kan du lämna en begäran om detta

genom någon av våra kontaktvägar.

Cookies

Tjänsterna på spotlife.se och myspotlife.se utnyttjar så kallade cookies för att hålla information om

enskilda användares aktiviteter. Om du inte accepterar användandet av cookies kan du ställa in din

webbläsare så att den inte accepterar sidor som använder cookies. Detta kan dock medföra att du inte

kan utnyttja våra tjänster till fullo.

Tekniskt underhåll

Vi strävar efter att våra tjänster skall vara fria från tekniska fel men kan tyvärr inte garantera detta.

Funktioner kan t.ex. vid enstaka tillfällen stängas av för underhåll och/eller av annan anledning vara ur

funktion.

Ansvarsfriskrivning

Tjänsterna används helt på egen risk. Spotlife, dess anställda, eller dess samarbetspartners tar inget

ansvar för medlemmarnas åsikter eller handlingar och är under inga omständigheter ansvariga för

direkta eller indirekta skador eller förluster. Inte heller ansvarar vi för skador på grund av förlorad

data, tekniska fel, avbrott i verksamheten eller skador orsakade av användandet av eller oförmåga att

använda tjänsterna.

Tjänsteleverantören kan inte hållas ansvarig för konsekvenser av förändringar i tjänsternas funktioner.

Om inget annat uttryckligen anges i villkoren lämnar tjänsteleverantören inga specifika garantier

avseende de tjänster som tillhandahålls. Tjänsterna tillhandahålls i befintligt skick.

Tillämplig lag

Dessa regler och villkor skall bedömas enligt svensk rätt och tvist i anledning av dem skall prövas av

svensk allmän domstol.


The site you were looking for, http://wwwcharlottacarlbom.spotlife.se/, does not exist, but you can create it now!

Meny

Login

Register | Lost your password?